Karty kredytowe

Bank Pekao Złota Karta Pekao/Orkiestra

Bank Pekao

Złota Karta Pekao/Orkiestra

Opłata za wydanie: 0.00 PLN

Oprocentowanie: 10.00 % / w skali roku

Okres bezodsetkowy: 55 dni

Szczegóły oferty
Typ karty złota
Organizacja płatnicza VISA
Technologia karty mikroprocesor i pasek magnetyczny
Wysokość limitu wydatków Od 5000 do 100000 PLN
Długość okresu bezodsetkowego 55 dni
Oprocentowanie transakcji bezgotówkowych (w skali roku) 10.00 % Oprocentowanie na karcie wynosi 10%.
Koszt przyznania karty 0.00 PLN Bank nie pobiera opłaty za wydanie karty.
Okres ważności karty (w latach) 3 Okres ważności karty to 3 lata.
Opłata roczna za użytkowanie karty 180.00 PLN Opłata roczna za kartę główną wynosi 180 zł, a za kartę dodatkową 90 zł.

Opłata za kartę zostanie obniżona do: 50%, gdy roczne obroty będą nie mniejsze niż 24 000zł lub o 100%, gdy roczne obroty będą nie mniejsze niż 36 000zł.
Wysokość minimalnej spłaty kredytu 10%, min. 50 PLN
Prowizja za wypłatę gotówki 3,5% - min. 4 PLN w bankomatach banku oraz sieci Euronet 4% - min. 4,5 PLN za wypłatę gotówki w innych sieciach bankomatów.
Koszt ubezpieczenia karty 6 PLN miesięcznie Przejęcie odpowiedzialności za nieuprawnione operacje dokonane przed zastrzeżeniem karty; oferta opcjonalna, opłata pobierana miesięcznie; dodatkowo w cenie karty Bank zapewnia ubezpieczenie kosztów leczenia poza granicami kraju, transport medyczny, pomoc w podróży- assistance, NNW i ubezpieczenie bagażu podróżnego.
Przejęcie odpowiedzialności wstecz od momentu zgłoszenia kradzieży karty 0 godzin Od momentu zgłoszenia utraty karty Bank przejmuje odpowiedzialność za zobowiązania finansowe powstałe w wyniku operacji dokonanych przy jej użyciu , Wyjątek stanowią operacje, do których doszło z winy Posiadacza lub Użytkownika karty. Do momentu zgłoszenia Klient odpowiada wyłącznie do kwoty 150 EUR, a w przypadku transakcji zbliżeniowych do kwoty stanowiącej równowartość w złotych 50 euro.
Dzień spłaty zadłużenia TAK Spłata zadłużenia powinna nastąpić w ciągu 24 dni od daty wyciągu.

Bank udostępnia do wyboru 6 terminów cykli rozliczeniowych:

od 2 dnia danego miesiąca do 1 dnia następnego miesiąca włącznie,

od 6 dnia danego miesiąca do 5 dnia następnego miesiąca włącznie,

od 11 dnia danego miesiąca do 10 dnia następnego miesiąca włącznie,

od 16 dnia danego miesiąca do 15 dnia następnego miesiąca włącznie,

od 21 dnia danego miesiąca do 20 dnia następnego miesiąca włącznie,

od 26 dnia danego miesiąca do 25 dnia następnego miesiąca włącznie
Dodatkowe informacje
  • Program rabatowy przygotowany specjalnie dla posiadaczy karty
  • Możliwość otrzymywania powiadomień SMS po każdej operacji dokonanej kartą
  • Bezpłatna usługa automatycznej spłaty
  • Na konto Fundacji Bank przekazuje 50% opłaty rocznej za każdą wydaną kartę
  • Możliwość otrzymania do 5 kart dodatkowych
  • Możliwość wykonywania płatności zbliżeniowych