Karty kredytowe

Bank BPS VISA Gold

Bank BPS

VISA Gold

Opłata za wydanie: 0.00 PLN

Oprocentowanie: 10.00 % / w skali roku

Okres bezodsetkowy: 56 dni

Szczegóły oferty
Typ karty złota
Organizacja płatnicza VISA
Technologia karty mikroprocesor i pasek magnetyczny
Wysokość limitu wydatków Od 5000 do 50000 PLN
Długość okresu bezodsetkowego 56 dni
Oprocentowanie transakcji bezgotówkowych (w skali roku) 10.00 %
Koszt przyznania karty 0.00 PLN Brak opłaty za wydanie karty.
Okres ważności karty (w latach) 3
Opłata roczna za użytkowanie karty 150.00 PLN Wznowienie karty 0zł. Opłata za obsługe karty pobierana od 2 roku użytkowania, jeżeli w roku poprzednim wartość transakcji bezgotówkowych i gotówkowych obciążających rachunek karty wynosi:

- mniej niż 25 000 zł rocznie 150 zł

- co najmniej 25 000 zł rocznie 0 zł.

Do końca czerwca 2016 r. opłata za wydanie nowej karty kredytowej oraz opłata za obsługę karty kredytowej przez pierwsze 36 miesięcy użytkowania karty wynosi 0 PLN.
Wysokość minimalnej spłaty kredytu 3% min. 30 PLN Wysokość minimalnej spłaty wynosi 3% min. 30 zł.
Prowizja za wypłatę gotówki 4% min. 10 PLN Opłata za wypłatę gotówki wynosi 4% min. 10 PLN.
Koszt ubezpieczenia karty 0.00 Ubezpieczenie nieuprawnionego użycia karty, ubezpieczenie gotówki od rabunku pobranej przez Posiadacza karty z bankomatu, ubezpieczenie zakupionego towaru, ubezpieczenie mienia. Dodatkowe ubezpieczenia: Pomoc medyczna na terenie RP, Pomoc w domu – Home Assistance, Pomoc w podróży samochodem – Car Assistance oraz Concierge, Serwis Concierge, Koszty leczenia assistance podczas podróży zagranicznej – Ravel Assistance.
Przejęcie odpowiedzialności wstecz od momentu zgłoszenia kradzieży karty 48 godzin Podstawowe ubezpieczenie gwarantuje przejęcie odpowiedzialności za nieuprawnione transakcje wykonane przy użyciu karty niezależnie od kwoty transakcji.
Dzień spłaty zadłużenia NIE Dzień spłaty zadłużenia podawany jest na miesięcznym wyciągu. Dzień ten przypada 26 dni po dniu rozliczeniowym, a spłata dotyczy poprzedniego cyklu rozliczeniowego. Jeżeli dzień spłaty przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy wówczas za dzień spłaty przyjmuje się pierwszy dzień roboczy następujący po tym dniu.
Dodatkowe informacje
  • Możliwość rozłożenia zadłużenia na niższe raty
  • Możliwość dokonywania przelewów z karty
  • Wymagany dochód na poziomie 865 zł
  • O wydanie karty mogą ubiegać się osoby fizyczne
  • Wysoka prowizja za wypłaty z bankomatów