Karty kredytowe

Millennium Karta Millennium Alfa

Millennium

Karta Millennium Alfa

Opłata za wydanie: 0.00 PLN

Oprocentowanie: 10.00 % / w skali roku

Okres bezodsetkowy: 51 dni

Szczegóły oferty
Typ karty zwykła
Organizacja płatnicza VISA
Technologia karty mikroprocesor
Wysokość limitu wydatków Od 1000 do 100000 PLN
Długość okresu bezodsetkowego 51 dni Okres wolny od odsetek do 51 dni ma zastosowanie do transakcji bezgotówkowych oraz gotówkowych.
Oprocentowanie transakcji bezgotówkowych (w skali roku) 10.00 %
Koszt przyznania karty 0.00 PLN Bank nie pobiera opłaty za wydanie karty.
Okres ważności karty (w latach) 4
Opłata roczna za użytkowanie karty 95.88 PLN W przypadku wykonania 5 operacji bezgotówkowych kartą w poprzednim miesiącu kalendarzowym brak opłaty za kartę (transakcja musi być zaksięgowana w miesiącu poprzednim). Jeżeli warunek nie zostanie spełniony - 7,99 zł miesięcznie.
Wysokość minimalnej spłaty kredytu 5%
Prowizja za wypłatę gotówki 3,99%;
nie mniej niż 9,99 PLN
Koszt ubezpieczenia karty 3,99 PLN miesięcznie Pakiet ubezpieczeń "Ochrona Karty" dodawany jest nieodpłatnie do usługi "Pakiet Bezpieczeństwa", którego koszt to 3,99 zł miesięcznie.
Podstawowy pakiet ubezpieczeniowy "Ochrona Karty" obejmuje:
-Nieuprawnione użycie karty - suma ubezpieczenia 150 EUR
-Ubezpieczenie zakupu - suma ubezpieczenia 1.000 PLN (60 dni)
-Ubezpieczenie gotówki od rabunku - suma ubezpieczenia 1.000 PLN (24 godziny przed zastrzeżeniem karty)
-Gwarancja najniższej ceny - suma ubezpieczenia 500 PLN (60 dni).
Przejęcie odpowiedzialności wstecz od momentu zgłoszenia kradzieży karty 72 godzin Podstawowy pakiet ubezpieczeniowy ""Ochrona Karty" (oferowany w ramach usługi "Pakiet Bezpieczeństwa") gwarantuje ubezpieczenie na wypadek posługiwania się kartą przez osobę nieuprawnioną, po uprzednim zagubieniu lub kradzieży karty zarówno w kraju, jak i za granicą. Transakcje na sumę do 150 EUR, których dokonała osoba nieuprawniona w ciągu 72 godzin przed zastrzeżeniem karty są pokrywane przez ubezpieczyciela. Powyżej tej kwoty odpowiedzialność przejmuje bank.
Dzień spłaty zadłużenia TAK Wyciąg generowany jest 20 dni od dnia zamknięcia cyklu rozliczeniowego - na dzień spłaty zadłużenia można wybrać 5, 10, 15, 20, 25 lub 30 dzień miesiąca. Jeśli jest to dzień świąteczny, termin spłaty przypada na ostatni dzień roboczy przed dniem świątecznym lub sobotę. Termin spłaty podawany jest na wyciągu, wystawianym po zamknięciu cyklu rozliczeniowego. Jeśli spłata następuje automatycznie z rachunku bankowego, środki na tym rachunku należy zapewnić przed godziną 17 w dniu spłaty.
Dodatkowe informacje
  • Wysoka prowizja za wypłaty z bankomatów
  • Rabaty w Programie korzyści "Inspiracje" w ok. 1000 punktów handlowo - usługowych
  • Możliwość wyboru terminu spłaty karty
  • Karta Millennium VISA daje możliwość rozłożenia dokonanych kartą zakupów na raty 0%
  • Ochrona w ramach pakietu Assistance Alfa
  • Bank nie pobiera opłaty za wydanie karty