Karty kredytowe

Bank Pekao Elektroniczna Karta Kredytowa VISA Regata

Bank Pekao

Elektroniczna Karta Kredytowa VISA Regata

Opłata za wydanie: 0.00 PLN

Oprocentowanie: 10.00 % / w skali roku

Okres bezodsetkowy: 55 dni

Szczegóły oferty
Typ karty zwykła
Organizacja płatnicza VISA
Technologia karty mikroprocesor i pasek magnetyczny
Wysokość limitu wydatków Od 500 do 5000 PLN
Długość okresu bezodsetkowego 55 dni
Oprocentowanie transakcji bezgotówkowych (w skali roku) 10.00 % Oprocentowanie na karcie wynosi 10%.
Koszt przyznania karty 0.00 PLN Bank nie pobiera opłaty za wydanie karty.
Okres ważności karty (w latach) 3 Okres ważności karty to 3 lata.
Opłata roczna za użytkowanie karty 30.00 PLN Opłata roczna za kartę główną wynosi 30 zł, a za dodatkową 20 zł.

Opłata za kartę zostanie obniżona do: 50% gdy roczne obroty będą nie mniejsze niż 6 000zł lub o 100% gdy roczne obroty będą nie mniejsze niż 9 000zł.
Wysokość minimalnej spłaty kredytu 10% ,min. 50 PLN
Prowizja za wypłatę gotówki 3,5% - min. 4 PLN w bankomatach banku oraz sieci Euronet . 4% - min. 4,5 PLN za wypłatę gotówki w innych sieciach bankomatów
Koszt ubezpieczenia karty 2,9 PLN Przejęcie odpowiedzialności za nieuprawnione operacje dokonane przed zastrzeżeniem karty. Oferta opcjonalna, opłata pobierana miesięcznie.
Przejęcie odpowiedzialności wstecz od momentu zgłoszenia kradzieży karty 0 godzin Od momentu zgłoszenia utraty karty Bank przejmuje odpowiedzialność za zobowiązania finansowe powstałe w wyniku operacji dokonanych przy jej użyciu , Wyjątek stanowią operacje, do których doszło z winy Posiadacza lub Użytkownika karty. Do momentu zgłoszenia Klient odpowiada wyłącznie do kwoty 150 EUR, a w przypadku transakcji zbliżeniowych do kwoty stanowiącej równowartość w złotych 50 euro.
Dzień spłaty zadłużenia TAK Spłata zadłużenia powinna nastąpić w ciągu 24 dni od daty wyciągu.

Bank udostępnia do wyboru 6 terminów cykli rozliczeniowych:

od 2 dnia danego miesiąca do 1 dnia następnego miesiąca włącznie,

od 6 dnia danego miesiąca do 5 dnia następnego miesiąca włącznie,

od 11 dnia danego miesiąca do 10 dnia następnego miesiąca włącznie,

od 16 dnia danego miesiąca do 15 dnia następnego miesiąca włącznie,

od 21 dnia danego miesiąca do 20 dnia następnego miesiąca włącznie,

od 26 dnia danego miesiąca do 25 dnia następnego miesiąca włącznie
Dodatkowe informacje
  • Możliwość otrzymania do 5 kart dodatkowych
  • Możliwość wykonywania płatności zbliżeniowych
  • Bezpłatna usługa automatycznej spłaty
  • Możliwość otrzymywania alertów SMS po każdej operacji dokonanej kartą
  • Program rabatowy "Galeria Rabatów"