Karty kredytowe

Raiffeisen Polbank Wygodna Karta Kredytowa VISA

Raiffeisen Polbank

Wygodna Karta Kredytowa VISA

Opłata za wydanie: 0.00 PLN

Oprocentowanie: 10.00 % / w skali roku

Okres bezodsetkowy: 56 dni

Szczegóły oferty
Typ karty srebrna
Organizacja płatnicza VISA
Technologia karty mikroprocesor i pasek magnetyczny
Wysokość limitu wydatków Od 1000 do 50000 PLN
Długość okresu bezodsetkowego 56 dni
Oprocentowanie transakcji bezgotówkowych (w skali roku) 10.00 %
Koszt przyznania karty 0.00 PLN Brak opłat za wydanie karty.
Okres ważności karty (w latach) 3
Opłata roczna za użytkowanie karty 60.00 PLN Opłata za prowadzenie Konta karty wynosi 0 zł w przypadku rozliczenia w danym Cyklu rozliczeniowym transakcji o łącznej wartości 500 zł, w przeciwnym wypadku - 5 zł miesięcznie.
Wysokość minimalnej spłaty kredytu 3%;
nie mniej niż 30 PLN
Prowizja za wypłatę gotówki 4% min. 10 zł Opłata za wypłatę gotówki z bankomatu wynosi 4% kwoty transakcji nie mniej niż 10 zł. Pierwsza wypłata w miesiącu jest bezpłatna.
Koszt ubezpieczenia karty Bezpieczna Karta - 3,5 PLN miesięcznie (ub. opcjonalne); Ubezpieczenie na życie - 0,18% od salda zadłużenia Ubezpieczenie na wypadek śmierci i trwałej niezdolności do pracy – ubezpieczenie zabezpieczające obowiązek spłaty salda zadłużenia w przypadku śmierci lub utraty zdrowia przez Ubezpieczonego.

Bezpieczna Karta – bezpieczeństwo w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń związanych z Twoją kartą kredytową:

1) nieuprawione użycie karty utraconej w wyniku np. zagubienia do kwoty 150 EUR;

2) utrata pieniędzy pobranych z bankomatu lub wypłaconych w kasie Banku w wyniku rozboju lub kradzieży dokonanej maksymalnie w ciągu 48 godzin od momentu ich pobrania przy użyciu karty. Świadczenie ubezpieczeniowe wynosi do 2 000 PLN;

3) utrata lub zniszczenie zakupów dokonanych za pomocą karty. W sytuacji gdy Twoje zakupy zostaną skradzione lub zniszczone w ciągu 60 dni od ich nabycia, ubezpieczenie pokryje ich koszt do kwoty 2 000 PLN;

4) pokrycie kosztów wymiany dokumentów, karty i portfela. Ubezpieczenie pokrywa do 500 PLN kosztów poniesionych
w związku z utratą i koniecznością wymiany dowodu osobistego, prawa jazdy, paszportu, dowodu rejestracyjnego czy zakupu nowego portfela.
Przejęcie odpowiedzialności wstecz od momentu zgłoszenia kradzieży karty 48 godzin Bezpieczna Karta – bezpieczeństwo w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń związanych z Twoją kartą kredytową:

1) nieuprawione użycie karty utraconej w wyniku np. zagubienia do kwoty 150 EUR;

2) utrata pieniędzy pobranych z bankomatu lub wypłaconych w kasie Banku w wyniku rozboju lub kradzieży dokonanej maksymalnie w ciągu 48 godzin od momentu ich pobrania przy użyciu karty. Świadczenie ubezpieczeniowe wynosi do 2 000 PLN;

3) utrata lub zniszczenie zakupów dokonanych za pomocą karty. W sytuacji gdy Twoje zakupy zostaną skradzione lub zniszczone w ciągu 60 dni od ich nabycia, ubezpieczenie pokryje ich koszt do kwoty 2 000 PLN;

4) pokrycie kosztów wymiany dokumentów, karty i portfela. Ubezpieczenie pokrywa do 500 PLN kosztów poniesionych
w związku z utratą i koniecznością wymiany dowodu osobistego, prawa jazdy, paszportu, dowodu rejestracyjnego czy zakupu nowego portfela.
Dzień spłaty zadłużenia TAK Możliwość wyboru jednego spośród 5 cykli rozliczeniowych: 6, 12, 18, 24 i ostatni dzień miesiąca.

Kredyt ratalny w karcie - transakcję lub sumę transakcji o wartości min. 300 zł można rozłożyć na raty 0% raz w roku. Opłata za każde kolejne rozłożenie transakcji na raty - 0,04 x odsetki maksymalne (obecnie 10%). Możliwa liczba rat: 5, 10, 15, 20, 25, 30.
Dodatkowe informacje
  • Prowizja za wypłatę gotówki wynosi minimum 10 zł (prowizja za pierwszą wypłatę gotówki w miesiącu wynosi 0 zł)
  • Możliwość wykonywania przelewów z rachunku karty kredytowej
  • Możliwość wykonywania płatności zbliżeniowych kartą