Konta osobiste

PKO Bank Polski PKO Konto dla Młodych

PKO Bank Polski

PKO Konto dla Młodych

Odsetki po podatku: 0.00 PLN

Koszt miesięczny: 0.00 PLN

Opłata za prowadzenie: 0.00 PLN

Szczegóły oferty
Nazwa produktu PKO Konto dla Młodych
Waluta PLN PLN
Koszt użytkowania 0.00 PLN
Odsetki po podatku 0.00 PLN
Oprocentowanie 0.00 % Oprocentowanie podano w ujęciu rocznym.
Debet na koncie 500.00 PLN Maksymalna wysokość debetu to 500 zł albo kredytu odnawialnego nawet do 100 000 zł; 0 zł prowizji za przyznanie debetu/ kredytu odnawialnego. Możliwość otrzymania kredytu odnawialnego już w dniu otwarcia PKO Konta dla Młodych - wystarczy oświadczenie o uzyskanych dochodach.
Opłata za otwarcie rachunku 0.00 PLN
Opłata za prowadzenie 0.00 PLN
Dostęp do bankowości internetowej TAK Dostępne m.in.:

- przelewy,

- otwarcie/zamknięcie lokaty,

- sprawdzenie stanu rachunku,

- zlecenia stałe,

- złożenie wniosku o kredyt gotówkowy,

- definiowanie, modyfikacja, odwołanie zleceń stałych, zlecenia dewizowego, polecenia wypłaty,

- szczegóły karty kredytowej, spłata karty,

- zastrzeżenie dokumentu tożsamości,

- zamówienie raportu BIK,

- zakup jednostek TFI,

- dostęp do usług maklerskich,

- zakup ubezpieczeń, OFE,

- dokonywanie płatności internetowych poprzez "Płacę z iPKO",

- doładowanie telefonu komórkowego,

- rejestracja wniosku o usługę Invoobill,

- możliwość zmiany wizerunku karty debetowej,

- nadawanie PIN do karty.

Zlecenia przez telefon TAK Dostępne m.in.:

- przelewy,

- otwarcie/zamknięcie lokaty,

- sprawdzenie stanu rachunku,

- zlecenia stałe,

- złożenie wniosku o kredyt gotówkowy,

- definiowanie, modyfikacja, odwołanie zleceń stałych, zlecenia dewizowego, polecenia wypłaty,

- szczegóły karty kredytowej, spłata karty,

- zastrzeżenie dokumentu tożsamości.
Autoryzacja transakcji internetowych Karta kodów jednorazowych, SMS
Opłata autoryzacyjna transakcji 0.00 PLN 0 zł kody SMS

0,29 zł karta kodów (każdorazowo)
Liczba bezpłatnych autoryzacji bez ograniczeń
Opłata za przelew wewnętrzny internetowy 0.00 PLN Bezpłatne przelewy wewnętrzne przez internet.
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych internetowych bez ograniczeń
Opłata za przelew wewnętrzny w placówce banku 5.99 PLN Przelew między rachunkami jednego klienta- bezpłatnie

Przelew wewnętrzny na konto innej osoby - 5,99 PLN.

Opłaty nie pobiera się w przypadku przekazania środków na:

a)PKO Konto Dziecka i posiadania dostępu do usług bankowości elektronicznej do rachunków PKO Konto Dziecka,

b)rachunek Karty PKO Junior tego samego Posiadacza,

c)rachunek Pierwsze Konto Oszczędnościowe dziecka z rachunku oszczędnościowo- rozliczeniowego rodzica.
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych w placówce banku bez ograniczeń
Opłata za przelew wewnętrzny telefoniczny 2.99 PLN Przelew między rachunkami jednego klienta- bezpłatnie

Przelew wewnętrzny na konto innej osoby - 2,99 PLN.

Opłaty nie pobiera się w przypadku przekazania środków na:

a)PKO Konto Dziecka i posiadania dostępu do usług bankowości elektronicznej do rachunków PKO Konto Dziecka,

b)rachunek Karty PKO Junior tego samego Posiadacza,

c)rachunek Pierwsze Konto Oszczędnościowe dziecka z rachunku oszczędnościowo- rozliczeniowego rodzica.
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych telefonicznych bez ograniczeń
Opłata za przelew zewnętrzny internetowy 0.00 PLN Bezpłatne przelewy zewnętrzne przez internet.
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych internetowych bez ograniczeń
Opłata za przelew zewnętrzny w placówce banku 8.00 PLN Każdy przelew zewnętrzny wykonany w placówce banku płatny w kwocie 8 PLN.
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych w placówce banku 0
Opłata za przelew zewnętrzny telefoniczny 2.99 PLN Każdy przelew zewnętrzny wykonany przez telefon płatny w kwocie 2,99 PLN.
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych telefonicznych 0
Opłata za wydanie karty debetowej 0.00 PLN
Opłata za wydanie dodatkowej karty debetowej 0.00 PLN
Opłata za użytkowanie karty debetowej 5.00 PLN 0zł - gdy dokonano min. 5 transakcji bezgotówkowych

1zł - gdy dokonano 4 transakcji bezgotówkowych

2zł - gdy dokonano 3 transakcje bezgotówkowe

3zł - gdy dokonano 2 transakcje bezgotówkowe

4zł - gdy dokonano 1 transakcję bezgotówkową

5zł - gdy nie dokonano transakcji bezgotówkowych Dotyczy transakcji bezgotówkowych rozliczonych w okresie, za który pobierana jest miesięczna opłata za kartę.
Opłata za użytkowanie dodatkowej karty debetowej 0.00 PLN
Opłata za wypłatę gotówki z bankomatu Banku 0.00 PLN
Opłata za wypłatę gotówki z bankomatu innego Banku 0.00 PLN Bank nie pobiera opłat za wypłaty z bankomatów innych banków.
Opłata za wypłatę gotówki z bankomatu za granicą 0.00 PLN Bank nie pobiera opłat za wypłaty z bankomatów za granicą.
Opłata za zlecenie stałe wewnętrzne 1.50 PLN 1,5 zł za realizację zlecenia stałego

Opłaty nie pobiera się w przypadku przekazania środków na:a)PKO Konto Dziecka i posiadania dostępu do usług bankowości elektronicznej do rachunków PKO Konto Dziecka, b)rachunek Karty PKO Junior tego samego Posiadacza, c)rachunek Pierwsze Konto Oszczędnościowe dziecka z rachunku oszczędnościowo- rozliczeniowego rodzica.
Opłata za zlecenie stałe zewnętrzne 1.50 PLN
Opłata za wyciąg elektroniczny z rachunku 0.00 PLN
Opłata za wyciąg papierowy z rachunku 0.00 PLN
Liczba bezpłatnych bankomatów bez ograniczeń Bezpłatne wypłaty z bankomatów w Polsce i za granicą.
Liczba oddziałów 1200 około 1200 oddziałów i 800 agencji
Oferta promocyjna NIE
Dodatkowe informacje
Posiadacze PKO Konta dla Młodych mogą - dzięki usłudze Autooszczędzanie systematycznie odkładać drobne kwoty bez wysiłku i przy okazji
Wystarczy, że posiadacz konta wskaże rodzaj transakcji (karta debetowa, telefonem z IKO, przelewem, w tym zlecenie stałe),od których za każdym razem cześć środków automatycznie zasili konto wybrane przez posiadacza rachunku, np. Konto Oszczędnościowe Plus.
Posiadacz PKO Konta dla Młodych może wybrać jeden z trzech sposobów zasilania oszczędności:
- przelew stałej kwoty od każdorazowej transakcji – np. 5 zł
- przelew procentowej wartości po każdorazowej transakcji – np. 5%
- przelew końcówki kwoty zaokrąglonej do pełnych złotych od każdorazowej transakcji