Konta osobiste

Raiffeisen Polbank Wymarzone Konto Osobiste

Raiffeisen Polbank

Wymarzone Konto Osobiste

Odsetki po podatku: 0.31 PLN

Koszt miesięczny: 0.00 PLN

Opłata za prowadzenie: 0.00 PLN

Szczegóły oferty
Nazwa produktu Wymarzone Konto Osobiste
Waluta PLN PLN
Koszt użytkowania 0.00 PLN
Odsetki po podatku 0.31 PLN
Oprocentowanie 0.23 % Wskazane oprocentowanie podane jest w ujęciu rocznym.

Środki od 0 PLN do 10 000 PLN oprocentowane są wg stawki: stopa referencyjna NBP x 0,15; środki powyżej 10 000 PLN: stopa referencyjna NBP x 0,35
Debet na koncie 100 000.00 PLN Maksymalna kwota debetu wynosi 100 000 PLN.
Opłata za otwarcie rachunku 0.00 PLN
Opłata za prowadzenie 0.00 PLN Brak opłaty za prowadzenie konta (z gwarancją niezmienności opłaty).
Dostęp do bankowości internetowej TAK Przez Internet możliwe jest:

- sprawdzenie historii transakcji na rachunku,

- sprawdzenie dostępnego salda,

- wykonanie przelewu wewnętrznego z/na rachunek, przelewu zewnętrznego, przelewu do odbiorcy zdefiniowanego, przelewu do ZUS, przelewu do US, przelewu zagranicznego,

- zdefiniowanie odbiorcy z rachunkiem źródłowym, zdefiniowanie zlecenia stałego z rachunku,
- spłata karty kredytowej,

- założenie depozytu z rachunku,

- wykonanie przelewu odsetek z depozytu na rachunek, przelewu kapitału z depozytu na rachunek,

- zakup jednostek uczestnictwa TFI z rachunku, przelew środków z umorzenia jednostek uczestnictwa TFI na rachunek.
Zlecenia przez telefon TAK Przez telefon możliwe jest:

- sprawdzenie historii transakcji na rachunku,

- sprawdzenie dostępnego salda,

- wykonanie przelewu wewnętrznego z/na rachunek, przelewu zewnętrznego,

- spłata karty kredytowej,

- założenie depozytu z rachunku,

- wykonanie przelewu odsetek z depozytu na rachunek, przelewu kapitału z depozytu na rachunek.
Autoryzacja transakcji internetowych Lista haseł, sms
Opłata autoryzacyjna transakcji 0.00 PLN Bez opłat.
Liczba bezpłatnych autoryzacji bez ograniczeń
Opłata za przelew wewnętrzny internetowy 0.00 PLN Darmowe przelewy przez Internet.
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych internetowych bez ograniczeń
Opłata za przelew wewnętrzny w placówce banku 5.00 PLN Opłata za każdorazowy przelew wewnętrzny w placówce banku wynosi 5 PLN.
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych w placówce banku 0
Opłata za przelew wewnętrzny telefoniczny 0.00 PLN Darmowe przelewy wewnętrzne przez telefon.
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych telefonicznych bez ograniczeń
Opłata za przelew zewnętrzny internetowy 0.00 PLN Darmowe przelewy przez Internet.
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych internetowych bez ograniczeń
Opłata za przelew zewnętrzny w placówce banku 10.00 PLN Opłata za każdorazowy przelew zewnętrzny w placówce banku wynosi 10 PLN.
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych w placówce banku 0
Opłata za przelew zewnętrzny telefoniczny 5.00 PLN Opłata za każdorazowy przelew zewnętrzny przez telefon wynosi 5 PLN.
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych telefonicznych 0
Opłata za wydanie karty debetowej 0.00 PLN
Opłata za wydanie dodatkowej karty debetowej 0.00 PLN
Opłata za użytkowanie karty debetowej 3.00 PLN 6 zł dla karty Mastercard z bezpłatnym ubezpieczeniem CYBER Pomoc lub 0 zł dla karty Visa pod warunkiem dokonania min. 1 transakcji kartą w miesiącu (w przypadku braku 1 transakcji - opłata wynosi 3 zł)
Opłata za użytkowanie dodatkowej karty debetowej 3.00 PLN 6 zł (MasterCard) / 0 zł lub 3 zł (Visa)
Opłata za wypłatę gotówki z bankomatu Banku 0.00 PLN
Opłata za wypłatę gotówki z bankomatu innego Banku 0.00 PLN Wszystkie bankomaty w kraju bez opłat - dla karty MasterCard. 6 zł dla karty Visa.
Opłata za wypłatę gotówki z bankomatu za granicą 8.00 PLN Prowizja za wypłatę z bankomatu za granicą wynosi 3% min 8 PLN.
Opłata za zlecenie stałe wewnętrzne 0.00 PLN Brak opłat za zlecenia stałe.
Opłata za zlecenie stałe zewnętrzne 0.00 PLN Brak opłat za zlecenia stałe.
Opłata za wyciąg elektroniczny z rachunku 0.00 PLN
Opłata za wyciąg papierowy z rachunku 0.00 PLN Bank nie pobiera opłaty za wyciąg drukowany jeżeli Klient nie posiada bankowości internetowej R-online.
Liczba bezpłatnych bankomatów bez ograniczeń Wszystkie bankomaty w kraju bez opłat.
Liczba oddziałów 227
Oferta promocyjna NIE
Dodatkowe informacje
Bankowość elektroniczna, Mobilny Bank.
Internetowa Platforma Transakcyjna R-Dealer: usługa oferująca Klientom bezpośredni dostęp do rynku finansowego. Oferuje intuicyjne narzędzie umożliwiające zawieranie transakcji wymiany walut, analizę trendu walutowego, przeglądanie informacji rynkowych oraz inwestowanie środków na lokacie terminowej.