Konta osobiste

Alior Bank Konto Internetowe

Alior Bank

Konto Internetowe

Odsetki po podatku: 0.00 PLN

Koszt miesięczny: 0.00 PLN

Opłata za prowadzenie: 0.00 PLN

Szczegóły oferty
Nazwa produktu Konto Internetowe
Waluta PLN PLN
Koszt użytkowania 0.00 PLN
Odsetki po podatku 0.00 PLN
Oprocentowanie 0.00 % Rachunek nieoprocentowany.
Debet na koncie 0.00 PLN Wysokość debetu ustalana indywidualnie.
Opłata za otwarcie rachunku 0.00 PLN
Opłata za prowadzenie 0.00 PLN Brak opłat.
Dostęp do bankowości internetowej TAK
Zlecenia przez telefon TAK
Autoryzacja transakcji internetowych SMS
Opłata autoryzacyjna transakcji 0.00 PLN
Liczba bezpłatnych autoryzacji bez ograniczeń
Opłata za przelew wewnętrzny internetowy 0.00 PLN Darmowe przelewy wewnętrzne przez Internet.
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych internetowych bez ograniczeń
Opłata za przelew wewnętrzny w placówce banku 8.00 PLN 0 zł (rachunki własne) / 8 zł (rachunki obce)
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych w placówce banku 0
Opłata za przelew wewnętrzny telefoniczny 5.00 PLN 0 zł (rachunki własne) / 5 zł (rachunki obce)
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych telefonicznych 0
Opłata za przelew zewnętrzny internetowy 0.00 PLN
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych internetowych bez ograniczeń
Opłata za przelew zewnętrzny w placówce banku 8.00 PLN
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych w placówce banku 0
Opłata za przelew zewnętrzny telefoniczny 5.00 PLN Każdorazowy przelew zewnętrzny wykonany przez telefon płatny 5 zł.
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych telefonicznych 0
Opłata za wydanie karty debetowej 0.00 PLN
Opłata za wydanie dodatkowej karty debetowej 0.00 PLN
Opłata za użytkowanie karty debetowej 6.00 PLN 0zł / 6 zł. Opłata nie jest pobierana w miesiącu w którym została wydana Karta lub pod warunkiem, że w danymi miesiącu na rachunku zostaną rozliczone transkacje bezgotówkowe wykonane Kartą na łączną kwotę minimum 300 zł, liczone dla każdej wydanej do rachunku Karty indwidualnie.
Opłata za użytkowanie dodatkowej karty debetowej 6.00 PLN 0zł / 6 zł. Opłata będzie obowiązywać od 1 stycznia 2016 roku. Opłata nie jest pobierana w miesiącu w którym została wydana Karta lub pod warunkiem, że w danymi miesiącu na rachunku zostaną rozliczone transkacje bezgotówkowe wykonane Kartą na łączną kwotę minimum 300 zł, liczone dla każdej wydanej do rachunku Karty indwidualnie.
Opłata za wypłatę gotówki z bankomatu Banku 0.00 PLN Wypłata gotówki w bankomacie banku jest bezpłatna.
Opłata za wypłatę gotówki z bankomatu innego Banku 5.00 PLN Opłata za wypłatę z bankomatu innego banku wynosi 5 zł lub 0 zł w przypadku wypłat minimum 100 zł z bankomatów sieci EURONET.
Opłata za wypłatę gotówki z bankomatu za granicą 0.00 PLN Opłata za wypłatę gotówki z bankomatu za granicą.
Opłata za zlecenie stałe wewnętrzne 0.00 PLN
Opłata za zlecenie stałe zewnętrzne 0.00 PLN
Opłata za wyciąg elektroniczny z rachunku 0.00 PLN
Opłata za wyciąg papierowy z rachunku 5.00 PLN Opłata wynosi 5 zł jeśli klient posiada dostęp przez Kanały Elektroniczne, w przeciwnym razie 0 zł.
Liczba bezpłatnych bankomatów bez ograniczeń Możliwość bezpłatnych wypłat z bankomatów po spełnieniu warunków
Liczba oddziałów 864 Liczba oddziałów razem z placówkami partnerskimi.
Oferta promocyjna NIE
Dodatkowe informacje
Płatności mobilne BLIK i Google Pay