Konta osobiste

BNP Paribas Konto Optymalne

BNP Paribas

Konto Optymalne

Odsetki po podatku: 0.00 PLN

Koszt miesięczny: 0.00 PLN

Opłata za prowadzenie: 0.00 PLN

Szczegóły oferty
Nazwa produktu Konto Optymalne
Waluta PLN PLN
Koszt użytkowania 0.00 PLN
Odsetki po podatku 0.00 PLN
Oprocentowanie 0.00 %
Debet na koncie 50 000.00 PLN
Opłata za otwarcie rachunku 0.00 PLN
Opłata za prowadzenie 0.00 PLN
Dostęp do bankowości internetowej TAK
Zlecenia przez telefon TAK
Autoryzacja transakcji internetowych SMS
Opłata autoryzacyjna transakcji 0.00 PLN
Liczba bezpłatnych autoryzacji bez ograniczeń
Opłata za przelew wewnętrzny internetowy 0.00 PLN
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych internetowych bez ograniczeń
Opłata za przelew wewnętrzny w placówce banku 6.00 PLN 6 zł - zlecenie przez konsultanta, 0 zł - zlecenie przez Bankofon
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych w placówce banku 0
Opłata za przelew wewnętrzny telefoniczny 6.00 PLN
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych telefonicznych 0
Opłata za przelew zewnętrzny internetowy 0.00 PLN
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych internetowych bez ograniczeń
Opłata za przelew zewnętrzny w placówce banku 6.00 PLN
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych w placówce banku 0
Opłata za przelew zewnętrzny telefoniczny 6.00 PLN 6 zł - zlecenie przez konsultanta, 0 zł - zlecenie przez Bankofon
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych telefonicznych 0
Opłata za wydanie karty debetowej 0.00 PLN
Opłata za wydanie dodatkowej karty debetowej 0.00 PLN
Opłata za użytkowanie karty debetowej 0.00 PLN
Opłata za użytkowanie dodatkowej karty debetowej 7.00 PLN
Opłata za wypłatę gotówki z bankomatu Banku 0.00 PLN
Opłata za wypłatę gotówki z bankomatu innego Banku 5.00 PLN Darmowe wypłaty z bankomatów własnych banku i Planet Cash.
Opłata za wypłatę gotówki z bankomatu za granicą 10.00 PLN Darmowe wypłaty za granicą z bankomatów grupy BNP Paribas oraz w ramach Global Alliance.
Opłata za zlecenie stałe wewnętrzne 0.00 PLN 25 zł - złożenie, modyfikacja w oddziale i telefonicznie;
0 zł - złożenie, modyfikacja w systemie internetowym;
0 zł - realizacja
Opłata za zlecenie stałe zewnętrzne 0.00 PLN 25 zł - złożenie, modyfikacja w oddziale i telefonicznie;
0 zł - złożenie, modyfikacja w systemie internetowym;
0 zł - realizacja
Opłata za wyciąg elektroniczny z rachunku 0.00 PLN
Opłata za wyciąg papierowy z rachunku 6.00 PLN 6 zł - dodatkowy wyciąg w formie papierowej obok elektronicznego; 0 zł jeśli klient nie otrzymuje wyciągów elektronicznych

Liczba bezpłatnych bankomatów 16000 Łącznie bankomaty własne BGŻ BNP Paribas i grupy Planet Cash w Polsce i bankomaty grupy BNP za granicą
Liczba oddziałów 474
Oferta promocyjna NIE
Dodatkowe informacje
Darmowe bankomaty grupy BNP za granicą