Konta oszczędnościowe

IdeaBank "Konto Zyskowne" (aktywny klient z kontem osobistym)

IdeaBank

"Konto Zyskowne" (aktywny klient z kontem osobistym)

Odsetki po podatku: 2.99 PLN / miesięcznie

Koszt miesięczny: 0.00 PLN

Oprocentowanie: 2.20 % / w skali roku

Szczegóły oferty
Nazwa produktu "Konto Zyskowne" (aktywny klient z kontem osobistym)
Waluta PLN
Koszt użytkowania 0.00 PLN
Odsetki po podatku 2.99 PLN
Oprocentowanie 2.20 % Podane oprocentowanie przedstawione zostało w ujęciu rocznym. Miesięczna kapitalizacja odsetek.
Opłata za otwarcie rachunku 0.00 PLN
Wymagane otwarcie rachunku ROR TAK
Opłata za prowadzenie 0.00 PLN
Autoryzacja transakcji internetowych SMS
Opłata autoryzacyjna transakcji 0.00 PLN
Liczba bezpłatnych autoryzacji bez ograniczeń
Opłata za przelew wewnętrzny internetowy 5.00 PLN Pierwszy przelew w miesiącu jest bezpłatny. Każdy kolejny kosztuje 5 zł.
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych internetowych 1
Opłata za przelew wewnętrzny w placówce banku 5.00 PLN Każdy przelew w placówce kosztuje 5 zł.
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych w placówce banku 0
Opłata za przelew wewnętrzny telefoniczny 5.00 PLN Każdy przelew przez telefon kosztuje 5 zł.
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych telefonicznych 0
Opłata za przelew zewnętrzny internetowy 5.00 PLN Pierwszy przelew w miesiącu jest bezpłatny. Każdy kolejny kosztuje 5 zł.
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych internetowych 1
Opłata za przelew zewnętrzny w placówce banku 5.00 PLN Pierwszy w miesiącu kalendarzowym kosztuje 4,99 zł, każdy kolejny przelew w placówce kosztuje 9,99 zł.
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych w placówce banku 0
Opłata za przelew zewnętrzny telefoniczny 5.00 PLN Każdy przelew przez telefon kosztuje 5 zł.
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych telefonicznych 0
Opłata za wyciąg elektroniczny z rachunku 0.00 PLN
Opłata za wyciąg papierowy z rachunku 5.00 PLN
Oferta promocyjna NIE
Dodatkowe informacje
Możliwość otwarcia aż trzech kont oszczędnościowych; podane oprocentowanie promocyjne dostępne przy spełnieniu określonych warunków:
- dokonanie przez klienta na Koncie IDEALNYM w danym miesiącu kalendarzowym transakcji bezgotówkowej kartą wydaną do Konta IDEALNEGO na łączną kwotę nie niższą niż 100 PLN oraz
- wpływu w formie wpłaty gotówkowej lub przelewu (w tym wpłaty we wpłatomacie) na łączną kwotę nie niższą niż 1000 PLN