Konta oszczędnościowe

Bank Zachodni WBK Konto Max Oszczędnościowe

Bank Zachodni WBK

Konto Max Oszczędnościowe

Odsetki po podatku: 3.13 PLN / miesięcznie

Koszt miesięczny: 0.00 PLN

Oprocentowanie: 2.30 % / w skali roku

Szczegóły oferty
Nazwa produktu Konto Max Oszczędnościowe
Waluta PLN
Koszt użytkowania 0.00 PLN
Odsetki po podatku 3.13 PLN
Oprocentowanie 2.30 % Podane oprocentowanie przedstawione zostało w ujęciu rocznym i dotyczy nowych środków do kwoty 200 000 zł
Opłata za otwarcie rachunku 0.00 PLN
Wymagane otwarcie rachunku ROR NIE Aby otworzyć Konto Oszczędnościowe, klienci nie muszą posiadać w Banku Zachodnim WBK konta osobistego.
Opłata za prowadzenie 0.00 PLN Brak opłaty za prowadzenie
Autoryzacja transakcji internetowych SMS, Token
Opłata autoryzacyjna transakcji 0.00 PLN
Liczba bezpłatnych autoryzacji 5
Opłata za przelew wewnętrzny internetowy 10.00 PLN Pierwszy przelew w miesiącu jest bezpłatny.
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych internetowych 1
Opłata za przelew wewnętrzny w placówce banku 10.00 PLN Wszystkie przelewy w placówce są odpłatne, koszt to 10 zł.
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych w placówce banku 0
Opłata za przelew wewnętrzny telefoniczny 0.00 PLN Brak możliwości dokonywania przelewów przez telefon.
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych telefonicznych 0
Opłata za przelew zewnętrzny internetowy 10.00 PLN Pierwszy przelew w miesiącu bezpłatny.
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych internetowych 0
Opłata za przelew zewnętrzny w placówce banku 10.00 PLN Wszystkie przelewy w placówce są odpłatne 10 PLN.
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych w placówce banku 0
Opłata za przelew zewnętrzny telefoniczny 0.00 PLN Brak możliwości dokonywania przelewów przez telefon.
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych telefonicznych 0
Opłata za wyciąg elektroniczny z rachunku 0.00 PLN
Opłata za wyciąg papierowy z rachunku 0.00 PLN Brak opłat za wyciąg drukowany.
Oferta promocyjna TAK Oprocentowanie promocyjne naliczane jest wyłącznie dla nowych środków od dnia przystąpienia do promocji do dnia 30.07.2018 r. Do promocji można przystąpić do dnia 29.06.2018 r.
Dodatkowe informacje
brak