Konta oszczędnościowe

Bank Zachodni WBK Konto Max Oszczędnościowe

Bank Zachodni WBK

Konto Max Oszczędnościowe

Odsetki po podatku: 2.72 PLN / miesięcznie

Koszt miesięczny: 0.00 PLN

Oprocentowanie: 2.00 % / w skali roku

Szczegóły oferty
Nazwa produktu Konto Max Oszczędnościowe
Waluta PLN
Koszt użytkowania 0.00 PLN
Odsetki po podatku 2.72 PLN
Oprocentowanie 2.00 % Podane oprocentowanie przedstawione zostało w ujęciu rocznym. Oprocentowanie promocyjne wynosi 2% (do 200 000 zł) i 1,5% (powyżej tej kwoty), wyłącznie dla nowych środków.
Opłata za otwarcie rachunku 0.00 PLN
Wymagane otwarcie rachunku ROR NIE Aby otworzyć Konto Oszczędnościowe, klienci nie muszą posiadać w Banku Zachodnim WBK konta osobistego.
Opłata za prowadzenie 0.00 PLN Brak opłaty za prowadzenie
Autoryzacja transakcji internetowych SMS, Token
Opłata autoryzacyjna transakcji 0.00 PLN
Liczba bezpłatnych autoryzacji 5
Opłata za przelew wewnętrzny internetowy 10.00 PLN Pierwszy przelew w miesiącu jest bezpłatny.
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych internetowych 1
Opłata za przelew wewnętrzny w placówce banku 10.00 PLN Wszystkie przelewy w placówce są odpłatne, koszt to 10 zł.
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych w placówce banku 0
Opłata za przelew wewnętrzny telefoniczny 0.00 PLN Brak możliwości dokonywania przelewów przez telefon.
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych telefonicznych 0
Opłata za przelew zewnętrzny internetowy 10.00 PLN Pierwszy przelew w miesiącu bezpłatny.
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych internetowych 0
Opłata za przelew zewnętrzny w placówce banku 10.00 PLN Wszystkie przelewy w placówce są odpłatne 10 PLN.
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych w placówce banku 0
Opłata za przelew zewnętrzny telefoniczny 0.00 PLN Brak możliwości dokonywania przelewów przez telefon.
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych telefonicznych 0
Opłata za wyciąg elektroniczny z rachunku 0.00 PLN
Opłata za wyciąg papierowy z rachunku 0.00 PLN Brak opłat za wyciąg drukowany.
Oferta promocyjna NIE
Dodatkowe informacje
Promocja "Nowe środki na koncie oszczędnościowym - edycja III"
oprocentowanie za nowe środki
2,00% do 200.000 zł
1,50% pow 200.000 zł