Konta oszczędnościowe

Nest Bank Nest Oszczędności

Nest Bank

Nest Oszczędności

Odsetki po podatku: 3.06 PLN / miesięcznie

Koszt miesięczny: 0.00 PLN

Oprocentowanie: 2.25 % / w skali roku

Szczegóły oferty
Nazwa produktu Nest Oszczędności
Waluta PLN
Koszt użytkowania 0.00 PLN
Odsetki po podatku 3.06 PLN
Oprocentowanie 2.25 % Podane oprocentowanie przestawione zostało w ujęciu rocznym.

Promocyjne oprocentowanie obowiązuje od dnia otwarcia rachunku do końca miesiąca kalendarzowego, w którym otwarto konto, oraz przez następne dwa pełne miesiące kalendarzowe. Po okresie promocyjnym oprocentowanie rachunku będzie wynosić: WIBOR 3M - 0,5 p.p
Opłata za otwarcie rachunku 0.00 PLN
Wymagane otwarcie rachunku ROR TAK
Opłata za prowadzenie 0.00 PLN Brak opłat za otwarcie i prowadzenie konta.
Autoryzacja transakcji internetowych SMS
Opłata autoryzacyjna transakcji 0.00 PLN Brak opłat za autoryzacje transakcji.
Liczba bezpłatnych autoryzacji bez ograniczeń
Opłata za przelew wewnętrzny internetowy 5.00 PLN Pierwszy przelew w miesiącu kalendarzowym jest bezpłatny.
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych internetowych 1
Opłata za przelew wewnętrzny w placówce banku 5.00 PLN Klienci Nest Banku mają do dyspozycji oddziały Nest Banku
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych w placówce banku 1
Opłata za przelew wewnętrzny telefoniczny 5.00 PLN Pierwszy przelew w miesiącu kalendarzowym jest bezpłatny (wymienny na przelew przez internet).
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych telefonicznych 1
Opłata za przelew zewnętrzny internetowy 0.00 PLN Przelewy krajowe i SEPA - bez limitów - 0 PLN. Każdy inny 5 zł.
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych internetowych bez ograniczeń
Opłata za przelew zewnętrzny w placówce banku 5.00 PLN Klienci Nest Banku mają do dyspozycji oddziały Nest Banku
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych w placówce banku 0
Opłata za przelew zewnętrzny telefoniczny 5.00 PLN
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych telefonicznych 0
Opłata za wyciąg elektroniczny z rachunku 0.00 PLN
Opłata za wyciąg papierowy z rachunku 5.00 PLN Opłata za wyciąg drukowany wynosi 5 zł.
Oferta promocyjna NIE
Dodatkowe informacje