Konta oszczędnościowe

Bank Pekao Konto Oszczędnościowe Premium (oferta promocyjna)

Bank Pekao

Konto Oszczędnościowe Premium (oferta promocyjna)

Odsetki po podatku: 4.10 PLN / miesięcznie

Koszt miesięczny: 0.00 PLN

Oprocentowanie: 3.00 % / w skali roku

Szczegóły oferty
Nazwa produktu Konto Oszczędnościowe Premium (oferta promocyjna)
Waluta PLN
Koszt użytkowania 0.00 PLN
Odsetki po podatku 4.10 PLN
Oprocentowanie 3.00 % Promocyjne oprocentowanie obowiązuje w odniesieniu do nowego Konta Oszczędnościowego Premium otwartego przez osobę fizyczną, która:

1) spełnia co najmniej jeden z poniższych warunków:

a) w żadnym dniu od 01.07.2018 r. do 31.12.2018 r., nie była związana z Bankiem, w tym również jako współposiadacz, umową rachunku bankowego lub

b) przynajmniej przez jeden dzień między 01.07.2018 r. a 31.12.2018 r. posiadała w Banku, w tym również jako współposiadacz, jeden lub więcej rachunków bankowych (ROR, rach. oszczędnościowe, rach. bieżące, lokaty, w PLN i w walutach), na których, w każdym miesiącu kalendarzowym posiadania tych rachunków w podanym okresie, suma średnich miesięcznych sald rachunków wynosiła od 0 zł do 50 zł, przy czym salda rachunków prowadzonych w walutach obcych na potrzeby promocji są przeliczane na złote po średnim kursie NBP z każdego dnia ustalania stanu rachunku oraz

2) posiada lub zawrze z Bankiem umowę o Konto Świat Premium
Opłata za otwarcie rachunku 0.00 PLN
Wymagane otwarcie rachunku ROR TAK
Opłata za prowadzenie 0.00 PLN
Autoryzacja transakcji internetowych SMS/token
Opłata autoryzacyjna transakcji 0.20 PLN
Liczba bezpłatnych autoryzacji bez ograniczeń
Opłata za przelew wewnętrzny internetowy 7.00 PLN 0 zł za wszystkie przelewy zlecane w bankowości mobilnej
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych internetowych 0
Opłata za przelew wewnętrzny w placówce banku 7.00 PLN 0 zł za przelewy zlecane w bankowości mobilnej
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych w placówce banku 0
Opłata za przelew wewnętrzny telefoniczny 7.00 PLN 0 zł za przelewy zlecane w bankowości mobilnej
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych telefonicznych 0
Opłata za przelew zewnętrzny internetowy 0.00 PLN nie dotyczy
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych internetowych 0
Opłata za przelew zewnętrzny w placówce banku 0.00 PLN nie dotyczy
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych w placówce banku 0
Opłata za przelew zewnętrzny telefoniczny 0.00 PLN nie dotyczy
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych telefonicznych 0
Opłata za wyciąg elektroniczny z rachunku 0.00 PLN
Opłata za wyciąg papierowy z rachunku 0.00 PLN
Oferta promocyjna NIE
Dodatkowe informacje