Konta oszczędnościowe

Bank BPS Rachunek oszczędnościowy POL-Efekt

Bank BPS

Rachunek oszczędnościowy POL-Efekt

Odsetki po podatku: 1.76 PLN / miesięcznie

Koszt miesięczny: 0.00 PLN

Oprocentowanie: 1.30 % / w skali roku

Szczegóły oferty
Nazwa produktu Rachunek oszczędnościowy POL-Efekt
Waluta PLN
Koszt użytkowania 0.00 PLN
Odsetki po podatku 1.76 PLN
Oprocentowanie 1.30 % Podane oprocentowanie przedstawione zostało w ujęciu rocznym.
Opłata za otwarcie rachunku 0.00 PLN
Wymagane otwarcie rachunku ROR NIE
Opłata za prowadzenie 0.00 PLN
Autoryzacja transakcji internetowych SMS, Lista Haseł Hasło jednorazowe otrzymywane poprzez sms lub lista haseł.
Opłata autoryzacyjna transakcji 0.00 PLN Hasła jednorazowe wysyłane za pomocą SMS - 0 zł

Wydanie lub wysłanie karty haseł jednorazowych - 5 zł.
Liczba bezpłatnych autoryzacji bez ograniczeń
Opłata za przelew wewnętrzny internetowy 5.00 PLN 0,25% (min. 5 zł). Bezpłatny 1 przelew w miesiącu niezależnie od kanału.
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych internetowych 1
Opłata za przelew wewnętrzny w placówce banku 5.00 PLN 0,25% (min. 5 zł). Bezpłatny 1 przelew w miesiącu niezależnie od kanału.
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych w placówce banku 1
Opłata za przelew wewnętrzny telefoniczny 5.00 PLN 0,25% (min. 5 zł). Bezpłatny 1 przelew w miesiącu niezależnie od kanału.
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych telefonicznych 1
Opłata za przelew zewnętrzny internetowy 1.00 PLN
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych internetowych 0
Opłata za przelew zewnętrzny w placówce banku 5.00 PLN 5zł + 0,25% min. 5 zł - syst Elixir,

15 zł + 0,25% min. 5 zł - syst SORBNET
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych w placówce banku 0
Opłata za przelew zewnętrzny telefoniczny 2.00 PLN Każdorazowy przelew zewnętrzny wykonany przez telefon płatny 2 zł.
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych telefonicznych 1
Opłata za wyciąg elektroniczny z rachunku 0.00 PLN
Opłata za wyciąg papierowy z rachunku 0.00 PLN 0 zł (jeden w m-cu),
duplikat wyciągu miesięcznego i wyciąg dzienny/tygodniowy/
dwutygodniowy - 5 zł
Oferta promocyjna NIE
Dodatkowe informacje
Bezpłatne otwarcie i prowadzenie konta