Kredyty hipoteczne

BOŚ Ekologiczny kredyt hipoteczny

BOŚ

Ekologiczny kredyt hipoteczny

Wysokość raty: 1068.35 PLN / miesiąc

Oprocentowanie: 3.68 % / w skali roku

Prowizja: 4800 PLN / jednorazowa

Koszt miesięczny obsługi kredytu
Wysokość raty 1 068.35 PLN Podana rata została skalkulowana dla pożądanej wysokości kredytu. W celu osiągnięcia wysokiej rzetelności i porównywalności ofert oprocentowanie jest podawane jako suma stałej marży (zarobku) banku oraz aktualnej, rynkowej stawki WIBOR (może się różnić od stosowanej na daną chwilę przez bank). Może to być przyczyną istnienia chwilowych różnic w wysokości rat podawanych w danym momencie przez bank oraz porównywarkę, jednak umożliwia świadome podjęcie optymalnej decyzji finansowej. Bank zastrzega sobie prawo do zmiany warunków oferty. Bank w wyliczaniu oprocentowania stosuje stopę WIBOR 6m.

Oprocentowanie nominalne 3.43 %
marża 1.70 %
WIBOR 1.73 %
Oprocentowanie rzeczywiste 3.68 %
Ubezpieczenie pomostowe 0.00 PLN Koszt ubezpieczenia ponosi Bank. Do czasu wniesienia brakującego wkładu własnego marża kredytu podwyższana jest o 1 p.p.
Polisa na życie 0.00 PLN Bank nie wymaga dodatkowego zabezpieczenia w postaci cesji polisy na życie.
Koszt przyznania kredytu
Prowizja 4 800.00 PLN Minimum 300 zł.
Ubezpieczenie Niskiego Wkładu Własnego I rata 0.00 PLN Dla wybranej kwoty kredytu i wartości nieruchomości bank nie wymaga Ubezpieczenia Niskiego Wkładu.
Koszt UNW za pierwsze 3 lata 0.00 PLN Podana stawka została podana w celach porównawczych i prezentuje wysokość opłaty z tytułu Ubezpieczenia Niskiego Wkładu za pierwsze 36 miesięcy od uruchomienia kredytu.
Całkowity koszt UNW 0.00 PLN Podana stawka jest całkowitym kosztem Ubezpieczenia Niskiego Wkładu Własnego przez cały okres kredytowania.
Polisa ubezpieczeniowa 0.00 PLN Bank nie wymaga wykupienia dodatkowych, poza standardowymi (ubezpieczenie nieruchomości, ubezpieczenie pomostowe, ubezpieczenie brakującego wkładu) polis ubezpieczeniowych.

Ubezpieczenie wymagane w następujących przypadkach:

- okres kredytowania w sumie z wiekiem kredytobiorcy przekracza 70 lat.
Wycena nieruchomosci 550.00 PLN Podana wartość ma charakter szacunkowy. Zależy od indywidualnych negocjacji z rzeczoznawcą oraz stawek obowiązujących w danym regionie.

Wycena jeśli jest konieczna to Klient przeprowadza ją na własny koszt lub konieczna poprzez Bank zleca wykonanie firmie wspólpracującej z bankiem. Dla wybranych rodzajów nieruchomości Bank może odstapic od wyceny - wówczas wykonywana jest ocena wartości nieruchomości, ktorej koszt ponosi Klient.
Suma kosztów 5 350.00 PLN  
Dodatkowe informacje
Wycena nieruchomosci TAK Bank wymaga weksla in blanco z deklaracją wekslową jako dodatkowego zabezpieczenia do końca spłaty kredytu.
Wycena nieruchomosci 2.00 % Jeżeli wcześniejsza spłata kredytu nastąpi w ciągu pierwszych 5 lat od momentu podpisania umowy kredytowej to prowizja wynosi 2% od kwoty spłacanej przed terminem, min. 200 zł.

Po upływie 5 lat Bank nie pobiera prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu.
Przewalutowanie
na PLN 0.00 % Przewalutowanie kredytu nie jest związane z dodatkową opłatą. Liczba przewalutowań jest nieograniczona.
na EUR 1.00 % Jednorazowa prowizja płatna od kwoty podlegającej przewalutowaniu wynosi 1%, min. 100 PLN. Liczba przewalutowań jest nieograniczona.
na CHF brak Brak możliwości przewalutowania kredytu na CHF.
na USD 1.00 % Jednorazowa prowizja płatna od kwoty podlegającej przewalutowaniu wynosi 1%, min. 100 PLN. Liczba przewalutowań jest nieograniczona.
Plusy
  • Możliwość zawieszenia spłaty kapitału lub wakacje kredytowe
  • Brak ograniczeń w maksymalnej kwocie kredytu
Minusy
  • Darmowa wcześniejsza spłata dopiero po 5 latach

 

birthday greetings

Kredyt Gotówkowy

PLN

miesięcy