Lokaty bankowe

PLUS BANK Lokata zakładana przez Plusbank24

PLUS BANK

Lokata zakładana przez Plusbank24

Odsetki przed opodatkowaniem: 60.01 PLN

Odsetki po podatku: 48.6 PLN

Oprocentowanie: 2.4 % / w skali roku

Szczegóły oferty
Oprocentowanie: 2.4 % Podane oprocentowanie przedstawione zostało w ujęciu rocznym. Kapitalizacja odsetek następuje na koniec okresu deponowania.
Odsetki przed podatkiem: 60.01 PLN
Podatek od odsetek: 11.41 PLN
Odsetki po podatku: 48.60 PLN
Dodatkowe informacje
Depozyty gwarantowane w 100% przez bankowy Fundusz Gwarancyjny do kwoty stanowiącej równowartość w złotych 100 000 EUR

Minimalna kwota lokaty wynosi 1 000 zł

Brak ograniczeń w maksymalnej kwocie lokaty

Po upływie okresu deponowania, bez dodatkowej dyspozycji Posiadacza rachunku, następuje automatyczne odnowienie lokaty na kolejny, taki sam okres deponowania na warunkach obowiązujących w Banku w dniu odnowienia lokaty.

Zerwanie lokaty przed terminem powoduje całkowitą utratę odsetek.
Plusy
  • Możliwość monitorowania stanu lokaty przez internet
  • Odnawiana automatycznie
  • Niska minimalna kwota lokaty
Minusy
  • Przedterminowe zerwanie umowy powoduje utratę odsetek