Lokaty bankowe

IdeaBank Lokata Cloud

IdeaBank

Lokata Cloud

Odsetki przed opodatkowaniem: 63.75 PLN

Odsetki po podatku: 51.63 PLN

Oprocentowanie: 2.55 % / w skali roku

Szczegóły oferty
Oprocentowanie: 2.55 % Podane oprocentowanie przedstawione jest w ujęciu rocznym.

Oprocentowanie dostępne pod warunkiem zapewnienia Środków na koncie osobistym w wysokości 10% kwoty lokaty i utrzymania tego salda przez cały okres trwania lokaty, zgodnie z regulaminem promocji.
Odsetki przed podatkiem: 63.75 PLN
Podatek od odsetek: 12.12 PLN
Odsetki po podatku: 51.63 PLN
Dodatkowe informacje
Depozyty gwarantowane w 100% przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny do kwoty stanowiącej równowartość w złotych 100 000 Lokata odnawiana automatycznie na warunkach przewidzianych dla lokaty standardowej.
Minusy
  • Konieczność posiadania/założenia konta
  • Aby uzyskać podwyższone oprocentowanie wymagane jest spełnienie dodatkowego warunku
  • Możliwość założenia tylko przez bankowość internetową lub mobilną