Lokaty bankowe

IdeaBank Lokata Standardowa

IdeaBank

Lokata Standardowa

Odsetki przed opodatkowaniem: 40 PLN

Odsetki po podatku: 32.4 PLN

Oprocentowanie: 1.6 % / w skali roku

Szczegóły oferty
Oprocentowanie: 1.6 % Podane oprocentowanie przedstawione jest w ujęciu rocznym.
Odsetki przed podatkiem: 40.00 PLN
Podatek od odsetek: 7.60 PLN
Odsetki po podatku: 32.40 PLN
Dodatkowe informacje
Depozyty gwarantowane w 100% przez bankowy Fundusz Gwarancyjny do kwoty stanowiącej równowartość w złotych 100 000 EUR
Oprocentowanie stałe
Minimalna kwota lokaty wynosi 1 PLN
Maksymalna kwota lokaty wynosi 1 000 000 PLN
Lokata jest automatycznie odnawiana na taki sam okres, na warunkach przewidzianych dla Lokaty Standardowej, zgodnie z warunkami obowiązującymi w dniu odnowienia lokaty.
Przedterminowe zerwanie lokaty wiąże się z całkowitą utratą zgromadzonych odsetek
Plusy
  • Bez konieczności zakładania konta