Lokaty bankowe

BGŻOptima Lokata Bezkompromisowa

BGŻOptima

Lokata Bezkompromisowa

Odsetki przed opodatkowaniem: 67.51 PLN

Odsetki po podatku: 54.68 PLN

Oprocentowanie: 2.7 % / w skali roku

Szczegóły oferty
Oprocentowanie: 2.7 % Podane oprocentowanie przedstawione zostało w ujęciu rocznym.
Odsetki przed podatkiem: 67.51 PLN
Podatek od odsetek: 12.83 PLN
Odsetki po podatku: 54.68 PLN
Dodatkowe informacje
Depozyty gwarantowane w 100% przez bankowy Fundusz Gwarancyjny do kwoty stanowiącej równowartość w złotych 100 000 EUR

Minimalna kwota lokaty wynosi 1 000 PLN

Maksymalna kwota lokaty wynosi 100 000 PLN

Lokata dedykowana jest Nowym Klientom i można ją otworzyć wyłącznie na etapie składnia Wniosku o otwarcie Indywidualnego Konta BGŻOptima

Przedterminowe zerwanie lokaty nie wiąże się z całkowitą utratą odsetek. Odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na Rachunku Lokaty Terminowej zostaną wypłacone Klientowi w kwocie równej 100% kwoty odsetek naliczonych od dnia otwarcia Rachunku Lokaty Terminowej do dnia poprzedzającego dzień zerwania lokaty włącznie.
Plusy
  • 100% płatności odsetek w przypadku zerwania lokaty
  • Zakładana on-line
  • Minimalna wymagana kwota to tylko 1 000 zł
Minusy
  • Oferta dostępna wyłącznie dla nowych klientów
  • Możliwość założenia tylko jednej lokaty
  • Klient, który zakłada Lokatę Bezkompromisową nie może skorzystać z Lokaty Bezkarnej