Lokaty progresywne

Crédit Agricole Lokata dynamiczna

Crédit Agricole

Lokata dynamiczna

Odsetki przed opodatkowaniem: 75 PLN

Odsetki po podatku: 60.75 PLN

Oprocentowanie: 1.5 % / w skali roku

Szczegóły oferty
Oprocentowanie: 1.5 % Podane oprocentowanie przedstawione jest w ujęciu rocznym.

Oprocentowanie 1,66% obowiązuje pod warunkiem utrzymania lokaty przez pełne 12 miesięcy. Jeżeli lokata zostanie zerwana przed upływem 12 miesięcy, wówczas oprocentowanie jest wyliczane według stawki odpowiedniej dla okresu, w którym została zerwana.
Odsetki przed podatkiem: 75.00 PLN
Podatek od odsetek: 14.25 PLN
Odsetki po podatku: 60.75 PLN
Dodatkowe informacje
Depozyty gwarantowane w 100% przez bankowy Fundusz Gwarancyjny do kwoty stanowiącej równowartość w złotych 100 000 EUR

Minimalna kwota lokaty wynosi 1 000 zł

Brak ograniczeń w maksymalnej kwocie lokaty

Przedterminowe zerwanie lokaty skutkuje naliczeniem odsetek według stopy procentowej obowiązującej dla pełnych zakończonych miesięcy.
1 miesiąc: 0,16%; 2m: 0,76%; 3m: 1,16%; 4m: 1,36%; 5m: 1,56%; 6m: 1,66%; 7m: 1,76%; 8m: 1,81%; 9m: 1,86%; 10m: 1,91%; 11m: 1,96%; 12m: 2,01%.
Oprocentowanie jest zmienne, oparte o stawkę WIBOR 1M.