Lokaty progresywne

Crédit Agricole Lokata Dynamiczna w PLN - Oferta Mobilna

Crédit Agricole

Lokata Dynamiczna w PLN - Oferta Mobilna

Odsetki przed opodatkowaniem: 74 PLN

Odsetki po podatku: 59.94 PLN

Oprocentowanie: 1.48 % / w skali roku

Szczegóły oferty
Oprocentowanie: 1.48 % Podane oprocentowanie przedstawione jest uśrednione oprocentowanie w ujęciu rocznym.
Odsetki przed podatkiem: 74.00 PLN
Podatek od odsetek: 14.06 PLN
Odsetki po podatku: 59.94 PLN
Dodatkowe informacje
Depozyty gwarantowane w 100% przez bankowy Fundusz Gwarancyjny do kwoty stanowiącej równowartość w złotych 100 000 EUR

Minimalna kwota lokaty wynosi 1 000 zł

Brak ograniczeń w maksymalnej kwocie lokaty

Przedterminowe zerwanie lokaty skutkuje naliczeniem odsetek według stopy procentowej obowiązującej dla pełnych zakończonych miesięcy.
1,15%; 4m: 1,35%; 5m: 1,55%; 6m: 1,65%; 7m: 1,75%; 8m: 1,8%; 9m: 1,85%; 10m: 1,9%; 11m: 1,95%; 12m: 2,00%.
Oprocentowanie jest zmienne, oparte o stawkę WIBOR 1M.