Lokaty progresywne

Getin Noble Bank Lokata Progresywna

Getin Noble Bank

Lokata Progresywna

Odsetki przed opodatkowaniem: 80 PLN

Odsetki po podatku: 64.8 PLN

Oprocentowanie: 1.6 % / w skali roku

Szczegóły oferty
Oprocentowanie: 1.6 % Podane oprocentowanie przedstawione zostało w ujęciu rocznym.
Odsetki przed podatkiem: 80.00 PLN
Podatek od odsetek: 15.20 PLN
Odsetki po podatku: 64.80 PLN
Dodatkowe informacje
Depozyty gwarantowane w 100% przez bankowy Fundusz Gwarancyjny do kwoty stanowiącej równowartość w złotych 100 000 EUR
Minimalna kwota lokaty wynosi 500 zł
Brak ograniczeń w maksymalnej kwocie lokaty
Oprocentowanie lokaty jest progresywne, rośnie w każdym kolejnym miesiącu i wynosi: 1 miesiąc 0,60%, 2 miesiąc 0,60%, 3 miesiąc 0,75%, 4 miesiąc 0,95%, 5 miesiąc 1,15%, 6 miesiąc 1,35%, 7 miesiąc 1,55%, 8 miesiąc 1,75%, 9 miesiąc 2,20%, 10 miesiąc 2,45%, 11 miesiąc 2,70%, 12 miesiąc 3,20%

W przypadku wcześniejszego zerwania lokaty następuje wypłata kapitału wraz z naliczonymi odsetkami za każdy pełny miesiąc oszczędzania

Po zakończeniu okresu umownego istnieje możliwość automatycznego odnowienia lokaty z oprocentowaniem obowiązującym w dniu odnowienia.