Pożyczki hipoteczne

Raiffeisen Polbank Pożyczka hipoteczna

Raiffeisen Polbank

Pożyczka hipoteczna

Wysokość raty: 861.8 PLN / miesiąc

Oprocentowanie: 6.26 % / w skali roku

Prowizja: 0 PLN / jednorazowa

Koszt miesięczny obsługi kredytu
Wysokość raty 861.80 PLN Podana rata została skalkulowana dla pożądanej wysokości kredytu. W celu osiągnięcia wysokiej rzetelności i porównywalności ofert porównywarka podaje oprocentowanie konstruowane w oparciu o stałą bankową marżę (zarobek banku) oraz aktualną, rynkową stawkę WIBOR (może się różnić od stosowanej na daną chwilę przez bank). Może to być przyczyną istnienia chwilowych różnic w wysokości rat podawanych w danym momencie przez bank oraz porównywarka, jednak umożliwia świadome podjęcie optymalnej decyzji finansowej.

Istnieje możliwość obniżenia zaprezentowanej marży o:

1. - 0,10% comiesięczne zasilanie konta w Banku kwotą 2 500 zł oraz posiadanie karty debetowej wydawanej do konta nieprzerwanie w całym okresie kredytowania

2. - 0,10% posiadanie karty kredytowej lub Limitu zadłużenia w koncie lub Kredytu Bezpiecznego w Banku w całym okresie kredytowania

3. - 0,40% przystąpienie do oferowanego przez Bank grupowego ubezpieczenie na życie oraz wskazanie Banku jako uposażonego z tytułu tego ubezpieczenia

4. - 0,40% przystąpienie do oferowanego przez Bank grupowego ubezpieczenia na wypadek utraty stałego źródła dochodów oraz dokonanie na rzecz Banku cesji praw do odbioru świadczenia z tytułu tego ubezpieczenia

5. - 0,10% przystąpienie do oferowanego przez Bank grupowego ubezpieczenia nieruchomości oraz dokonanie na rzecz Banku cesji paw do odbioru świadczenia z tytułu tego ubezpieczenia.
Oprocentowanie nominalne 6.03 %
marża 4.30 %
WIBOR 1.73 %
Oprocentowanie rzeczywiste 6.26 %
Ubezpieczenie pomostowe 0.00 PLN Marża podwyższona o 1,50% do czasu wpisu hipoteki.
Polisa na życie 0.00 PLN Bank może wymagać dodatkowego zabezpieczenia w postaci cesji z polisy ubezpieczenia na życie w przypadku gdy jest jeden wnioskodawca lub tylko jednej osoby dochody liczone są do zdolności kredytowe oraz gdy dzień spłaty ostatniej raty wypada w wieku pow. 65 roku życia.
Koszt przyznania kredytu
Prowizja 0.00 PLN Bank nie pobiera prowizji za udzielenie pożyczki.
Ubezpieczenie niskiego wkładu wlasnego 0.00 PLN Dla wybranej kwoty kredytu i wartości nieruchomości bank nie wymaga Ubezpieczenia Niskiego Wkładu.
Polisa ubezpieczeniowa 0.00 PLN Bank może wymagać dodatkowego zabezpieczenia w postaci cesji z polisy ubezpieczenia na życie w przypadku gdy jest jeden wnioskodawca lub tylko jednej osoby dochody liczone są do zdolności kredytowe oraz gdy dzień spłaty ostatniej raty wypada w wieku pow. 65 roku życia.
Wycena nieruchomosci 500.00 PLN Zewnętrzna wycena nieruchomości wymagana jest przy gruntach niezabudowanych, nieruchomościach w budowie, nieruchomościach powyżej 3 mln PLN . Koszt zależy od indywidualnych negocjacji z rzeczoznawcą i stawek obowiązujących w danym regionie. W pozostałych przypadkach bank szacuje wartość- 300 PLN (mieszkanie) 500 PLN (budynek mieszkalny).
Suma kosztów 500.00 PLN  
Dodatkowe informacje
Weksel NIE Bank może jednak zażądać wystawienia weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową w przypadku, gdy uruchomienie Kredytu następuje przed ustanowieniem hipoteki na nieruchomości osoby trzeciej.
Wcześniejsza spłata kredytu 1.50 % Prowizja za wcześniejszą spłatę wynosi 1,50% od kwoty wcześniejszej spłaty dokonywanej w ciągu 3 lat od uruchomienia kredytu/pierwszej transzy kredytu, jednak nie mniej niż 500 zł.

Brak opłat za wcześniejszą spłatę po upływie 3 lat od uruchomienia kredytu/pierwszej transzy kredytu.
Przewalutowanie
  na PLN 0.00 % Przewalutowanie kredytu nie jest związane z dodatkową opłatą. Liczba przewalutowań jest nieograniczona.
  na EUR 0.00 % Przewalutowanie kredytu nie jest związane z dodatkową opłatą. Liczba przewalutowań jest nieograniczona.
  na CHF 0.00 % Przewalutowanie kredytu nie jest związane z dodatkową opłatą. Liczba przewalutowań jest nieograniczona.
  na USD 0.00 %
Plusy
  • Szybka decyzja kredytowa
  • Maksymalna kwota pożyczki do 70% wartości nieruchomości
Minusy
  • Maksymalna kwota uzależniona jest od zdolności kredytowej wnioskodawcy