Pożyczki hipoteczne

Raiffeisen Polbank Pożyczka hipoteczna

Raiffeisen Polbank

Pożyczka hipoteczna

Wysokość raty: 853.5 PLN / miesiąc

Oprocentowanie: 6.57 % / w skali roku

Prowizja: 0 PLN / jednorazowa

Koszt miesięczny obsługi kredytu
Wysokość raty 853.50 PLN Podana rata została skalkulowana dla pożądanej wysokości kredytu. W celu osiągnięcia wysokiej rzetelności i porównywalności ofert porównywarka podaje oprocentowanie konstruowane w oparciu o stałą bankową marżę (zarobek banku) oraz aktualną, rynkową stawkę WIBOR (może się różnić od stosowanej na daną chwilę przez bank). Może to być przyczyną istnienia chwilowych różnic w wysokości rat podawanych w danym momencie przez bank oraz porównywarka, jednak umożliwia świadome podjęcie optymalnej decyzji finansowej.

Istnieje możliwość obniżenia zaprezentowanej marży po wykupieniu dodatkowych produktów banku
Oprocentowanie nominalne 5.91 %
marża 4.19 %
WIBOR 1.72 %
Oprocentowanie rzeczywiste 6.57 %
Ubezpieczenie pomostowe 90.00 PLN Do czasu wpisu hipoteki marża jest podwyższana o 0,9%br>
Wskazana kwota to koszt ubezpieczenia pomostowego wyrażony w skali miesiąca.
Polisa na życie 48.00 PLN Ubezpieczenie na życie jest obowiązkowe w następujących przypadkach:

- LTV pow. 65% lub

- okres kredytowania pow. 10 lat

- dochody tylko jednego wnioskodawcy uwzględniane są w procesie zdolności kredytowej
warunki powyżej muszą być spełnione łącznie

- 0% prow. przygotowawczejBank wymaga wykupienia ubezpieczenia na okres 5 lat
Koszt przyznania kredytu
Prowizja 0.00 PLN Prowizja za udzielenie kredytu wynosi 2% min 500 zł.

Bank nie pobiera prowizji za udzielenie pożyczki w przypadku kredytu z ubezpieczeniem na życie lub utraty pracy.
Ubezpieczenie niskiego wkładu wlasnego 0.00 PLN Dla wybranej kwoty kredytu i wartości nieruchomości bank nie wymaga Ubezpieczenia Niskiego Wkładu.
Polisa ubezpieczeniowa 0.00 PLN
Wycena nieruchomosci 450.00 PLN Wymagane dostarczenie przez konsumenta do banku operatu szacunkowego wykonanego przez akceptowanego przez bank rzeczoznawcę majątkowego. Koszt wyceny nieruchomości ponosi konsument. Szacunkowy koszt opłaty
za czynności związane z oceną zabezpieczeń wynosi 450 zł mieszkanie lub działka /750 zł dom.
Suma kosztów 450.00 PLN  
Dodatkowe informacje
Weksel NIE Bank może jednak zażądać wystawienia weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową w przypadku, gdy uruchomienie Kredytu następuje przed ustanowieniem hipoteki na nieruchomości osoby trzeciej.
Wcześniejsza spłata kredytu 1.50 % Prowizja za wcześniejszą spłatę wynosi 1,50% od kwoty wcześniejszej spłaty dokonywanej w ciągu 3 lat od uruchomienia kredytu/pierwszej transzy kredytu, jednak nie mniej niż 500 zł.

Brak opłat za wcześniejszą spłatę po upływie 3 lat od uruchomienia kredytu/pierwszej transzy kredytu.
Przewalutowanie
  na PLN 0.00 % Przewalutowanie kredytu nie jest związane z dodatkową opłatą. Liczba przewalutowań jest nieograniczona.
  na EUR 0.00 % Przewalutowanie kredytu nie jest związane z dodatkową opłatą. Liczba przewalutowań jest nieograniczona.
  na CHF 0.00 % Przewalutowanie kredytu nie jest związane z dodatkową opłatą. Liczba przewalutowań jest nieograniczona.
  na USD 0.00 %
Plusy
  • Szybka decyzja kredytowa
  • Maksymalna kwota pożyczki do 70% wartości nieruchomości
Minusy
  • Maksymalna kwota uzależniona jest od zdolności kredytowej wnioskodawcy