Karty kredytowe

Eurobank VISA Classic Standard

Eurobank

VISA Classic Standard

Opłata za wydanie: 0.00 PLN

Oprocentowanie: 10.00 % / w skali roku

Okres bezodsetkowy: 52 dni

Szczegóły oferty
Typ karty zwykła
Organizacja płatnicza VISA
Technologia karty mikroprocesor
Wysokość limitu wydatków Od 2000 do 5000 PLN
Długość okresu bezodsetkowego 52 dni
Oprocentowanie transakcji bezgotówkowych (w skali roku) 10.00 %
Koszt przyznania karty 0.00 PLN
Okres ważności karty (w latach) 3
Opłata roczna za użytkowanie karty 96.00 PLN Opłata za obsługę limitu kredytowego (miesięczna) naliczana po zakończonym cyklu rozliczeniowym. Opłata nie jest naliczana za cykl rozliczeniowy, jeśli łączna kwota rozliczonych w tym okresie transakcji bezgotówkowych wynosi min. 300 zł.

Jeśli w cyklu rozliczeniowym, za który naliczana jest opłata, posiadacz karty był objęty co najmniej jednym ubezpieczeniem opcjonalnym, opłata wynosi 6 zł/mies.

Jeśli w cyklu rozliczeniowym, za który naliczana jest opłata, posiadacz karty nie był objęty żadnym ubezpieczeniem opcjonalnym, opłata wynosi 8 zł/mies.
Wysokość minimalnej spłaty kredytu 5%, min. 30 PLN
Prowizja za wypłatę gotówki 4%, min. 9 PLN -w bankomacie eurobanku 4,5% kwoty wypłaty, min 9 zł;
\r\n- wypłata gotówki w bankomacie banku obcego na terenie Polski, w placówce banku obcego, urzędu pocztowego, innej instytucji finansowej na terenie Polski - 4,5% kwoty wypłaty, min. 9 zł;
\r\n- wypłata gotówki w bankomacie za granicą, w placówce banku lub innej instytucji finansowej za granicą, w tym za przewalutowanie transakcji - 4,5% kwoty wypłaty, min. 10zł;
Koszt ubezpieczenia karty brak
Przejęcie odpowiedzialności wstecz od momentu zgłoszenia kradzieży karty 0 godzin
Dzień spłaty zadłużenia TAK Dzień spłaty zadłużenia przypada 21 dni po dniu końca cyklu rozliczeniowego (10, 20 lub 26 dzień miesiąca) i przypada w dzień roboczy.
Dodatkowe informacje
  • Bezpłatna tylko dla aktywnie korzystających
  • Bezpłatne SMS-y przypominające o spłacie zadłużenia na 2 dni przed terminem wymagalności
  • 3D Secure – dodatkowe zabezpieczenie transakcji internetowych kodem SMS
  • Możliwość wydania karty na miejscu w placówce