Konta oszczędnościowe

Bank Pekao S.A. Konto Oszczędnościowe Premium

Bank Pekao S.A.

Konto Oszczędnościowe Premium

Odsetki po podatku: 1.08 PLN / miesięcznie

Koszt miesięczny: 0.00 PLN

Oprocentowanie: 0.80 % / w skali roku

Szczegóły oferty
Nazwa produktu Konto Oszczędnościowe Premium
Waluta PLN
Koszt użytkowania 0.00 PLN
Odsetki po podatku 1.08 PLN
Oprocentowanie 0.80 % Oprocentowanie w skali roku
Opłata za otwarcie rachunku 0.00 PLN
Wymagane otwarcie rachunku ROR TAK
Opłata za prowadzenie 0.00 PLN
Autoryzacja transakcji internetowych
Opłata autoryzacyjna transakcji 0.00 PLN
Liczba bezpłatnych autoryzacji bez ograniczeń
Opłata za przelew wewnętrzny internetowy 7.00 PLN 0 zł za wszystkie przelewy zlecane w bankowości mobilnej
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych internetowych 0
Opłata za przelew wewnętrzny w placówce banku 7.00 PLN 0 zł za przelewy zlecane w bankowości mobilnej
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych w placówce banku 0
Opłata za przelew wewnętrzny telefoniczny 7.00 PLN 0 zł za przelewy zlecane w bankowości mobilnej
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych telefonicznych 0
Opłata za przelew zewnętrzny internetowy 0.00 PLN Brak usługi
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych internetowych 0
Opłata za przelew zewnętrzny w placówce banku 0.00 PLN brak usługi
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych w placówce banku 0
Opłata za przelew zewnętrzny telefoniczny 0.00 PLN brak usługi
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych telefonicznych 0
Opłata za wyciąg elektroniczny z rachunku 0.00 PLN
Opłata za wyciąg papierowy z rachunku 0.00 PLN 0
Oferta promocyjna NIE
Dodatkowe informacje