Leasing

WeźLeasing.pl WeźLeasing.pl

WeźLeasing.pl

WeźLeasing.pl

Miesięczna rata: 193 PLN

Czynsz: 1.93000 % / miesiąc

Suma opłat leasingowych: 106.55 % / w skali całej inwestycji

Koszt obsługi leasingu
Wysokość raty miesięcznej 193 PLN Kalkulacja została sporządzona, w wariancie finansowania zmiennego, przy uwzględnieniu kosztu pieniądza na rynku międzybankowym w oparciu o stopę bazową WIBOR 3M. Wysokość rat leasingowych w kalkulacji może ulec zmianie stosownie do zmiany stopy bazowej. Kalkulacja nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego i została sporządzona bez badania zdolności przychodowej klienta.
Opłaty leasingowe
Czynsz 1.930 % Podana wartość przedstawiona została dla pojedynczej raty.
Opłata wstępna 20.00 % 2000.00 PLN
Koszt wszystkich rat miesięcznych 6755 PLN
Wykup przedmiotu 19.00 % 1900.00 PLN
Suma 106.55 % 10655 PLN
Tarcza podatkowa 1700.12 PLN Kwota podatku dochodowego nie zapłaconego do Urzędu Skarbowego dzięki zaliczeniu opłat leasingowych do kosztów uzyskania przychodów, przy stawce podatku dochodowego 19%
Rzeczywisty koszt nabycia
przedmiotu przez leasing
9147.88 PLN Rzeczywisty koszt nabycia przedmiotu przez leasing przy uwzględnieniu korzyści z tarczy podatkowej. Suma wydatków minus kwota nie zapłaconego podatku.
Dodatkowe informacje
Rodzaj zabezpieczenia Brak dodatkowych zabezpieczeń, brak weksla
Amortyzacja Stawka amortyzacji dla samochodów osobowych wynosi 20%
Dodatkowe wymagania brak dodatkowych informacji