Leasing

Idea Bank Idea Bank

Idea Bank

Idea Bank

Miesięczna rata: 251.11 PLN

Czynsz: 2.51114 % / miesiąc

Suma opłat leasingowych: 108.89 % / w skali całej inwestycji

Koszt obsługi leasingu
Wysokość raty miesięcznej 251.11 PLN Kalkulacja została sporządzona, w wariancie finansowania zmiennego, przy uwzględnieniu kosztu pieniądza na rynku międzybankowym w oparciu o stopę bazową WIBOR 1M = 4,91%. Do każdej oferty doliczana jest opłata manipulacyjna w wysokości 0,50%.
Wysokość rat leasingowych w kalkulacji może ulec zmianie stosownie do zmiany stopy bazowej. Kalkulacja nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego i została sporządzona bez badania zdolności przychodowej klienta.
Opłaty leasingowe
Czynsz 2.511 % Podana wartość przedstawiona została dla pojedynczej raty.
Opłata wstępna 20.00 % 2000.00 PLN
Koszt wszystkich rat miesięcznych 8788.85 PLN
Wykup przedmiotu 1.00 % 100.00 PLN
Suma 108.89 % 10888.99 PLN
Tarcza podatkowa 2097.62 PLN Kwota podatku dochodowego nie zapłaconego do Urzędu Skarbowego dzięki zaliczeniu opłat leasingowych do kosztów uzyskania przychodów, przy stawce podatku dochodowego 19%
Rzeczywisty koszt nabycia
przedmiotu przez leasing
9042.48 PLN Rzeczywisty koszt nabycia przedmiotu przez leasing przy uwzględnieniu korzyści z tarczy podatkowej. Suma wydatków minus kwota nie zapłaconego podatku.
Dodatkowe informacje
Rodzaj zabezpieczenia
Amortyzacja Stawka amortyzacji dla samochodów osobowych wynosi 20%
Dodatkowe wymagania brak dodatkowych informacji