Lokaty bankowe

PLUS BANK Lokata Nowa Standard w PLN zakładana przez Plusbank24

PLUS BANK

Lokata Nowa Standard w PLN zakładana przez Plusbank24

Odsetki przed opodatkowaniem: 16.25 PLN

Odsetki po podatku: 13.16 PLN

Oprocentowanie: 0.65 % / w skali roku

Szczegóły oferty
Oprocentowanie: 0.65 % Podane oprocentowanie przedstawione zostało w ujęciu rocznym. Kapitalizacja odsetek następuje na koniec okresu deponowania.
Odsetki przed podatkiem: 16.25 PLN
Podatek od odsetek: 3.09 PLN
Odsetki po podatku: 13.16 PLN
Dodatkowe informacje
Minimalna kwota lokaty wynosi 1 000 zł
Brak ograniczeń w maksymalnej kwocie lokaty
Po upływie okresu deponowania, bez dodatkowej dyspozycji Posiadacza rachunku, następuje automatyczne odnowienie lokaty na kolejny, taki sam okres deponowania na warunkach obowiązujących w Banku w dniu odnowienia lokaty
Zerwanie lokaty przed terminem powoduje całkowitą utratę odsetek
Plusy
  • Możliwość monitorowania stanu lokaty przez internet
  • Niska minimalna kwota lokaty
Minusy
  • Przedterminowe zerwanie umowy powoduje utratę odsetek