Lokaty bankowe

IdeaBank Lokata NR 1

IdeaBank

Lokata NR 1

Odsetki przed opodatkowaniem: 55.01 PLN

Odsetki po podatku: 44.55 PLN

Oprocentowanie: 2.2 % / w skali roku

Szczegóły oferty
Oprocentowanie: 2.2 % Podane oprocentowanie przedstawione jest w ujęciu rocznym.
Odsetki przed podatkiem: 55.01 PLN
Podatek od odsetek: 10.46 PLN
Odsetki po podatku: 44.55 PLN
Dodatkowe informacje
Depozyty gwarantowane w 100% przez bankowy Fundusz Gwarancyjny do kwoty stanowiącej równowartość w złotych 100 000 EUR
Lokata ze stałym oprocentowaniem
Lokata NR 1 może być automatycznie odnowiona na taki sam okres, na warunkach przewidzianych dla Lokaty Standardowej, zgodnie z kartą produktu obowiązującą w dniu rozpoczęcia kolejnego okresu umownego.
Plusy
  • Bez konieczności zakładania konta