Lokaty progresywne

Crédit Agricole Lokata Dynamiczna w PLN - Oferta Mobilna

Crédit Agricole

Lokata Dynamiczna w PLN - Oferta Mobilna

Odsetki przed opodatkowaniem: 74 PLN

Odsetki po podatku: 59.94 PLN

Oprocentowanie: 1.48 % / w skali roku

Szczegóły oferty
Oprocentowanie: 1.48 % Podane oprocentowanie przedstawione jest uśrednione oprocentowanie w ujęciu rocznym.
Odsetki przed podatkiem: 74.00 PLN
Podatek od odsetek: 14.06 PLN
Odsetki po podatku: 59.94 PLN
Dodatkowe informacje
Minimalna kwota lokaty wynosi 1 000 zł
Brak ograniczeń w maksymalnej kwocie lokaty
Przedterminowe zerwanie lokaty skutkuje naliczeniem odsetek według stopy procentowej obowiązującej dla pełnych zakończonych miesięcy
Oprocentowanie jest zmienne, oparte o stopę bazową WIBOR 1M
Wskazane oprocentowanie to średnie oprocentowanie lokaty, podane w skali roku